Eigentijdse bedrijfsvoering

Visie

Organisaties veranderen continu en moeten steeds sneller inspringen op ontwikkelingen in de markt. Aan het primaire proces heb je al je handen vol. Voor bedrijfsvoering de uitdaging om hierop aan te sluiten. En meerwaarde te bieden.

Dit kan door procesmatig werken (best practices uit bedrijfsleven en overheid), met de juiste tools en last but not least de juiste mensen.

  • Procesinrichting: optimaliseren van processen door inzet en goed gebruik van (integrale) software
  • Managementinformatie, sets om strategisch en duurzaam op de juiste dingen te sturen
  • Mensen, inzet van eigen medewerkers, trainees en bewust gekozen partners gericht op ondersteuning en het ontwikkelen van medewerkers zelf (zelfredzaamheid).

Missie

Het is onze missie om overheidsorganisaties efficiënter te laten werken, met meer focus tegen lagere kosten.

Finolia adviseert en ondersteunt overheidsorganisaties bij het optimaal inrichten van processen en de creatie van stuurinformatie. Door optimaal gebruik te maken van reeds aanwezige software, mensen en middelen weten we samen met onze klanten de juiste koers te varen. Hierbij maken we gebruik van best practices uit het bedrijfsleven en overheid.

Van elkaar leren staat centraal. Niet alleen bij de inrichting van de processen en managementinformatie, ook bij het inrichten en gebruiken van de tooling.

Uiteindelijk willen wij dat organisaties zelf voldoende uitgerust zijn om hun processen en informatiestromen goed en snel in te richten, zodat continu aangesloten wordt bij de vraag van de omgeving. En u geen onnodig hoge kosten kwijt bent aan inhuur.

Management informatie

Proces optimalisatie en management informatie

Management informatie / Planning & Control

Voor het nemen van de juiste beslissingen is goede informatie nodig. Goede informatie kan maar op één manier worden uitgelegd.

Hoe kom je nu tot goede managementinformatie voor alle niveau’s in jouw organisatie? Als je dat helder voor ogen hebt kan je gaan werken aan een (nieuwe) structuur. De basis is namelijk de structuur in jouw systemen. Met het einddoel voor ogen ga je bouwen aan die basis.

Goede management informatie biedt een heldere focus en helpt bestuur en directie de juiste beslissingen te maken.

Wat dat betreft heeft het zin om de planning en control producten continu te verbeteren, soms geheel te veranderen, processen te automatiseren met als doel het juiste gesprek te voeren als adviseur richting jouw bestuur en management.

Een inspiratie sessie kan helpen om nieuwe inzichten te krijgen over hoe het anders kan.

ff anders

Wil je veranderingen op gang brengen in jouw organisatie?

Veranderingen binnen organisaties komen vaak moeilijk op gang. Bij de ene organisatie gebeurt veel en bij een andere weinig. Sommige organisaties zijn succesvoller dan andere. Wat of wie maakt het verschil?

Jij!

Jij maakt het verschil. Jij maakt namelijk keuzes. En keuzes kunnen het verschil maken.

Wil je het ff anders doen? Er zijn volop kansen om andere keuzes te maken. Door gewoonweg eens stil te staan bij de keuzes die je maakt op een dag, en te bedenken of het ook anders kan.

ff sparren?

Opties

Finolia kan je ondersteunen op een aantal gebieden.

We kunnen je team meenemen in een workshop anders denken over planning en control. Wilt je een verandering of innovatie op gang brengen, processen anders inrichten, efficiënter en effectiever, stoppen met allerlei administratieve (onnodige) werkzaamheden? Vanuit een interactieve workshop worden medewerkers uitgedaagd anders tegen de dingen aan te kijken.

Als directie sta je soms alleen en heb je wellicht behoefte aan een sparringpartner, een klankbord of je wilt geïnspireerd of geadviseerd worden over een specifiek onderwerp binnen de bedrijfsvoering, of omtrent de inrichting van je organisatie. We sparren regelmatig met managers en directies uit het bedrijfsleven en de overheid over diverse thema’s als optimalisering rond planning en control, zaakgericht werken, strategische personeelsplanning, paperless werken en dergelijke.

Mogelijk wil je met je directie- of managementteam nadenken over een visie op de organisatie of de bedrijfsvoering? Vanuit welk perspectief en vanuit welke visie ga je aan de slag? Nadenken over hoe je organisatie er over vijf jaar uitziet is boeiend en tegelijk kan het spannend zijn. In een strategie sessie denken we na over jouw organisatie van de toekomst. We schetsen het doel van jouw organisatie, welke ontwikkelingen zien we, wat betekent dat en hoe wil je daarmee om gaan?

Wilt u meer weten?

Neem vrijblijvend contact op met Hilko de Boer

E: Hilko@finolia.nl
M: 06-43173993